Kopij Kerkklok

Kopij Kerkklok

 

Kopij voor de Kerkklok van Juli/Augustus graag inleveren uiterlijk donderdag 22 Augustus bij Mark Potse, Broek 23 te Gieterveen.
Tel: 0599 63 94 29, e-mail: mark.potse@gmail.com

Privacywet

Zoals iedereen weet is in mei de nieuwe wet voor privacy in gegaan,dat geldt ook voor ons als PKN gemeente.

Bij deze  dus de vraag in gemeente Gieterveen /Nieuwediep.

Als men niet wil dat in de kerkklok uw naam en toenaam wordt vermeld,dan graag even contact opnemen met de kerkklok redactie of een van de kerkenraadsleden.